MaNosa Web AB

Östergötlands län

Information

MaNosa Web AB är ett av många företag som finns i Kinda. Det är nämligen den kommunen som MaNosa Web AB finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

MaNosa Web AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 2008-01-11.

MaNosa Web AB som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 2007-12-20. Men sedan 2008-01-11 så har MaNosa Web AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Charlottenbergsv. 5, 590 38, Kisa. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på MaNosa Web AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0494-71133.

Kinda arbetar för att företag som MaNosa Web AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för MaNosa Web AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Östergötlands län.

Bolaget ska bedriva textbaserade on-linespel samt konsult- verksamhet avseende system- och programvaror och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för MaNosa Web AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Minostedh, Mattias Kenneth.

Det finns idag lite personer som är kopplade till MaNosa Web AB och det är följande personer, Minostedh, Mattias Kenneth som är född 1984 och har titeln Ordinarie ledamot, Minostedh, Sabine Gullan Constance som är född 1985 och har titeln Suppleant, Tevell, Magnus Bengt Valdemar som är född 1956 och har titeln Revisor, Materev AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för MaNosa Web AB är 556747-3144.