Degerudden Fastighets AB

Östergötlands län

Information

Degerudden Fastighets AB hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Kinda som är den kommunen där Degerudden Fastighets AB finns. I Kinda så finns det många olika Aktiebolag och i Östergötlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Degerudden Fastighets AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har ej F-skatt. Degerudden Fastighets AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Degerudden Fastighets AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Ekudden , 590 39, Kisa men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0494-10315.

Kinda arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Degerudden Fastighets AB Privat, ej börsnoterat.

Degerudden Fastighets AB har idag 556669-7867 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Degerudden Fastighets AB

Bolaget skall äga och förvalta aktier, bedriva fastighetsförvaltning samt jord- och skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.

I Degerudden Fastighets AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Anderson, Sven Gustav som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Anderson, Gunvor Sofia Linnéa som är född 1951 och har titeln Suppleant, Larsson, Claes-Eric Ragnar som är född 1955 och har titeln Revisor, Deloitte AB som är född och har titeln Revisor, .