Torbro AB

Östergötlands län

Information

Torbro AB är ett av många verksamheter som finns i Kinda. Det är nämligen den kommunen som Torbro AB finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Torbro AB som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1995-01-19. Men sedan 1998-01-01 så har Torbro AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Brofalls Gård, 590 42, Horn. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Torbro AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0494-32010.

Kinda arbetar för att verksamheter som Torbro AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Torbro AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Östergötlands län.

Bolaget skall äga, förvalta, köpa och sälja fastigheter, värde- papper, konst och antikviteter, konsultativ verksamhet huvud- sakligen inom skogsbruk, personal- och organisationsfrågor ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Torbro AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -Arfelt, Anders Gerhard -Arfelt, Kerstin Marianne.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Torbro AB och det är följande personer, Arfelt, Kerstin Marianne som är född 1942 och har titeln VD, Arfelt, Anders Gerhard som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Arfelt, Kerstin Marianne som är född 1942 och har titeln Suppleant, Andersson, Anna Kristina som är född 1963 och har titeln Revisor, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Torbro AB är 556508-0339.