Johnsson & Levin Förvaltning AB

Östergötlands län

Information

I Kinda finns det ett Aktiebolag som heter Johnsson & Levin Förvaltning AB. Det finns flera bolag som liknar Johnsson & Levin Förvaltning AB i Östergötlands län. Kinda är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1994-03-28 så har Johnsson & Levin Förvaltning AB varit registrerat. Idag är Johnsson & Levin Förvaltning AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler bolag som är det i Kinda.

Vill man komma i kontakt med Johnsson & Levin Förvaltning AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Låsbomsg. 7, 589 41, Linköping. Vi ni istället prata med Johnsson & Levin Förvaltning AB så kan ni göra det på 013-164800.

Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Jonsson, Leif Roger som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Levin, Tobias Leif Pär som är född 1973 och har titeln Suppleant, Lyngenberg, Anders Kristian som är född 1974 och har titeln Revisor, Söderlund, Bengt Robert som är född 1970 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten .

Johnsson & Levin Förvaltning AB har 556485-1482 som sitt organisationsnummer.