Rimforest AB

Östergötlands län

Information

Rimforest AB är ett av många verksamheter som finns i Kinda. Det är nämligen den kommunen som Rimforest AB finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Rimforest AB är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1995-01-01.

Rimforest AB som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1990-02-02. Men sedan 1995-01-01 så har Rimforest AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Storg. 11 C, 590 38, Kisa. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Rimforest AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0494-12240.

Kinda arbetar för att verksamheter som Rimforest AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Rimforest AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Östergötlands län.

Bolaget skall bedriva förvaltning av aktier och värdepapper, idka konsultverksamhet inom skogsbruk och skogsindustri, bedriva handel med skogsprodukter och trävaror samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Rimforest AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Järnland, Ann Cecilia -Järnland, Lars Anders.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Rimforest AB och det är följande personer, Järnland, Lars Anders som är född 1963 och har titeln VD, Järnland, Lars Anders som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Järnland, Ann Cecilia som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosell, Rolf Anders Gustav som är född 1962 och har titeln Suppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor, Fredriksson, Gert Uno som är född 1952 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Rimforest AB är 556386-9519.