Vivax Aktiebolag

Östergötlands län

Information

Vivax Aktiebolag hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Kinda som är den kommunen där Vivax Aktiebolag finns. I Kinda så finns det många olika Aktiebolag och i Östergötlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Vivax Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Vivax Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Vivax Aktiebolag har funnits sedan och 1986-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Vivax Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Harg Rävbacken, 590 39, Kisa men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0494-12744.

Kinda arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Vivax Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Vivax Aktiebolag har idag 556280-8567 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Kindestam Nilsson, Katla Lovisa S -Nilsson, Carl Henrik är den som för stunden ansvarar för Vivax Aktiebolag

Bolaget skall utföra arbeten inom markberednings-, skogsvårds- och skogsenergiområdet. Bolaget skall bedriva plantskola, handel med skogsplantor, skogsvårdsprodukter, skogsmaskiner, bedriva fastighetsförvaltning, bedriva handel med värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

I Vivax Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Carl Henrik som är född 1954 och har titeln VD, Nilsson, Carl Henrik som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Kindestam Nilsson, Katla Lovisa S som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Nilsson, Lowisa Maria som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Börje Sixten som är född 1932 och har titeln Revisor, .