Grahns Fastigheter Aktiebolag

Östergötlands län

Information

Grahns Fastigheter Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Kinda. Det är nämligen den kommunen som Grahns Fastigheter Aktiebolag finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Grahns Fastigheter Aktiebolag som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1981-04-14. Men sedan 1993-01-01 så har Grahns Fastigheter Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Västra v. 2, 590 37, Kisa. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Grahns Fastigheter Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0494-71040.

Kinda arbetar för att verksamheter som Grahns Fastigheter Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Grahns Fastigheter Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Östergötlands län.

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter jämte annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Grahns Fastigheter Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Grahns Fastigheter Aktiebolag och det är följande personer, Johansson, Fred Nils Gösta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson Johansson, Anna Margareta som är född 1973 och har titeln Suppleant, Rehnström, Mats Olov som är född 1955 och har titeln Revisor, Carelind, Laila Linnea Elisabeth som är född 1956 och har titeln Revisorssuppleant, KPMG AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Grahns Fastigheter Aktiebolag är 556209-6908.