Demerx i Kinda Aktiebolag

Östergötlands län

Information

Demerx i Kinda Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Kinda. Det är nämligen den kommunen som Demerx i Kinda Aktiebolag finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Demerx i Kinda Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Demerx i Kinda Aktiebolag som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1980-03-26. Men sedan 1980-01-01 så har Demerx i Kinda Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Kalmarv. 14, 590 38, Kisa. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Demerx i Kinda Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0494-71980.

Kinda arbetar för att bolag som Demerx i Kinda Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Demerx i Kinda Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Östergötlands län.

Bolaget skall bedriva grossist och agenturverksamhet inom badrumssektorn samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Demerx i Kinda Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Demerx i Kinda Aktiebolag och det är följande personer, Hoffberg, Hans Robert som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Casell, Malin Matilda som är född 1980 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Svensson, Dick Yngve som är född 1954 och har titeln Revisorssuppleant, Anund, Bengt Rickard som är född 1970 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Demerx i Kinda Aktiebolag är 556204-3769.