Kinda-Ydre Sparbank

Östergötlands län

Information

Kinda-Ydre Sparbank är ett bolag som finns i Kinda. I Kinda-Ydre Sparbank finns det lite olika personer som är förknippade och det är Johansson, Kjell Ingvar som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Svensson, Dag Carl Erling som är född 1954 och har titeln Extern firmatecknare, Anderson, Gunvor Sofia Linnéa som är född 1951 och har titeln VD, Anderson, Gunvor Sofia Linnéa som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekerå, Sten Gustaf Håkan som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Arnshav, Stig Åke som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordfördeAndersson, Eilert Bo Lennart som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Jens Åke som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustafsson, Karl Gösta som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamotKastensson, Eivor Monica som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamotSkeppstedt, Sven Anders Christer som är född 1948 och har titeln RevisorKPMG AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Kinda-Ydre Sparbank så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Kinda-Ydre Sparbank på telefon 0494-79400.

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ford- ringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument- kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelå- ning eller att upplåta lös egendom till nyttjande(leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registreras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 kap. 12 § 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- skrivs i kreditupplysningslagen(1973:1173) 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 18. förmedla försäkringar 19. tillhandahålla datatjänster 20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd. Sparbankens verksamhetsområde omfattar Kinda kommun, Ydre kommun och Linköpings kommun.

Idag är Kinda-Ydre Sparbank av bolagstypen Sparbank.

Kinda-Ydre Sparbank är ett av många bolag som finns i Östergötlands län och Kinda arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Kinda-Ydre Sparbank innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 1994-01-01 och Kinda-Ydre Sparbank är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Kinda-Ydre Sparbank så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Anderson, Gunvor Sofia Linnéa -Andersson, Eilert Bo Lennart -Andersson, Jens Åke -Arnshav, Stig Åke -Ekerå, Sten Gustaf Håkan -Gustafsson, Karl Gösta -Johansson, Kjell Ingvar -Kastensson, Eivor Monica -Svensson, Dag Carl Erling

Kinda-Ydre Sparbank har 522001-5985 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Östergötlands län.