MB Ranch Handelsbolag

Östergötlands län

Information

MB Ranch Handelsbolag hittar ni ett Östergötlands län som inte är som andra län. I Östergötlands län hittar ni Kinda som är den kommunen där MB Ranch Handelsbolag finns. I Kinda så finns det många olika Handelsbolag och i Östergötlands län så finns det ännu fler Handelsbolag. MB Ranch Handelsbolag tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har F-skatt vilket MB Ranch Handelsbolag har haft sedan 1999-01-01. MB Ranch Handelsbolag har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till MB Ranch Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Kårtorp, 590 46, Rimforsa men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-7150516.

Kinda arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Östergötlands län för att locka till sig fler verksamheter.

MB Ranch Handelsbolag har idag 969662-8933 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av Magnus Permenth och Bengt Eriksson var för sig. är den som för stunden ansvarar för MB Ranch Handelsbolag

Jordbruk, skogsbruk, konferens, jakt, fiske, kolldjurs produktion, turistverksamhet, fasighetsförvaltning, byggverksamhet.

I MB Ranch Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Eriksson, Bengt Göran som är född 1956 och har titeln Bolagsman, Permert, Carl Magnus som är född 1956 och har titeln Bolagsman, .