Bostadsrättsföreningen Pinnarp i Kinda

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Pinnarp i Kinda är ett företag som finns i Kinda. I Bostadsrättsföreningen Pinnarp i Kinda finns det lite olika personer som är förknippade och det är Ahlström, Sven Göran Ingemar som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Mats Lennart som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Ingbeth Margareta som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Stenbäck, Jan Sven Håkan som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Ståhl, Carina Elisabet som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Kirch, Rita Johanne som är född 1949 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Pinnarp i Kinda så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Pinnarp i Kinda på telefon .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta fritidsbostäder åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En upplåtelse kan även omfatta mark som ligger i anslutning till fritidshuset, om marken skall användas som komplement till nyttjandet av huset. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Pinnarp i Kinda av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Pinnarp i Kinda är ett av många företag som finns i Östergötlands län och Kinda arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Pinnarp i Kinda innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Pinnarp i Kinda är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Pinnarp i Kinda så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Jonsson, Mats Lennart -Larsson, Ingbeth Margareta

Bostadsrättsföreningen Pinnarp i Kinda har 769613-3680 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Östergötlands län.