Bostadsrättsföreningen Tulpanen

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Tulpanen är ett av många företag som finns i Kinda. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Tulpanen finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Tulpanen som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1955-01-14.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till S PRÄSTGATAN 18, 590 36, Kisa. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Tulpanen så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0494-10465.

Kinda arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Tulpanen ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Tulpanen. Det finns flera företag i Östergötlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Tulpanen är följande:
Firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Tulpanen och det är följande personer, Johansson, Birgit Helga Elisabeth som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Axel Christer som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Sven Lennart som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfving, Karin som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Zackrisson, Klas Gösta som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Arvidsson, Solveig Anette som är född 1963 och har titeln Suppleant.Karlsson, Mona Elisabeth som är född 1958 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Tulpanen är 722000-0116.