Bostadsrättsföreningen Åsunden

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsföreningen Åsunden är ett av många företag som finns i Kinda. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Åsunden finns i och den tillhör även Östergötlands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Åsunden som idag finns i Östergötlands län har varit registrerat sedan 1992-05-22.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till . Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Åsunden så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Kinda arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Åsunden ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Åsunden. Det finns flera företag i Östergötlands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarnas intresse såsom båthamn, bastu och bevattningsanläggning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostad eller lokal. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Åsunden är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Andersson, Karl Tobias -Nyman, Karl Bertil Roger.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Åsunden och det är följande personer, Andersson, Karl Tobias som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Kristina Elisabeth som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Frisk, Elsa Maria Kristina som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Helene Viktoria som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyman, Karl Bertil Roger som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Elmqvist, Kjell Håkan som är född 1942 och har titeln Suppleant.Wallroth, Björn Åke som är född 1977 och har titeln Suppleant, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor, Schwertner, Frank Gerhard som är född 1951 och har titeln Revisor.Mårbring, Anders Joakim som är född 1976 och har titeln Huvudansvarigrevisor.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Åsunden är 716426-3027.