Bostadsrättsföreningen Tävelstad nr 2

Östergötlands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Kinda och Bostadsrättsföreningen Tävelstad nr 2 är ett av dem. Östergötlands län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsföreningen Tävelstad nr 2 är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Tävelstad nr 2 är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Tävelstad nr 2 är ett Bostadsrättsförening och skapades 1988-11-11. Det finns flera olika företag i Östergötlands län som är ett stort län. Kinda där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsföreningen Tävelstad nr 2 ska trivas.

I Kinda så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadsrättslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Tävelstad nr 2 inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Tävelstad nr 2 och det finns flera företag som är det idag i Kinda.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Tävelstad nr 2 så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Tävelstad nr 2 är Borg, Oskar Andreas som är född 1976 och har titeln Ordinarie ledamot, Höijer, Göran Artur som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Löfgren, Ingegerd Maria Iréne som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Börje Johan Oskar som är född 1949 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Tävelstad nr 2 har 716425-8969 som sitt organisationsnummer.